پيشرفته
 
 
 
 
 
        جشنواره عمار عنوان موضوع
بحران مخاطب نداریم تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
خشم واره‌ای علیه جشنواره تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
بوفه داران در پوست خود نمی‌گنجیدند! تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
شروع با تنگه احد! تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
اعتراض انکارشدگان به سینمای خواب‌زده رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
باید حرف خودمان را بزنیم رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
جمهوریت در برابر اشرافیت فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
اتفاقی افتاده است فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
اول حرف و بعد ابزار فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
عبور از فیلمسازان اتو کشیده و نهاد‌های رسمی فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
هنر به سبک عمار یاسر فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
«عمار» و حرف‌های زمین‌مانده‌ی امام... فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
«عمار» و هدفی که از آن دور شده‌ایم فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
مظلوم‌وار در وسط میدان... فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پایانی بر واقعیت‌گریزی فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
حالا انتظاراتم از این جشنواره بالاست فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
اعتراضی علیه انحراف جامعه هنری فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
در جستجوی عمارهای آمریکای لاتین فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
این همه نیرو و ما خبر نداریم فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
جشنواره محتوامحورِ مردمِ عادی فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پنج سال دیگر عمار «مرجع» می‌شود فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
خلاصه؛ صف به هم خورده... فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
پایان پدر‌خوانده‌ها! فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
صبح صادقی پیش‌روست فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
سینمای گریز از مرکز فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
بحران مخاطب نداریم فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
حرفی خلاف‌آمد عادت فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
از نان شب واجب‌تر! فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
دسته بندي هاي برگزيده
موضوعات