پيشرفته
 

موضوعات :

 • جهان اسلام

 • کلمات کليدي :

 • نماینده شیعه
 • وضعیت فرهنگی و هنری
 • فقدان رهبری
 • ایجاد تفرقه

 • مطلب بعدي >   2065 تعداد بازديد
  (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
  راه شماره 7 : عزه در محاصره، جهان در اشغال

  ۲۶ سال است داد می‌زنم و طرح می‌دهم

  گفتوگويي درباره كشمير با قلبي حسين رضوي
  از فعالان فرهنگي كشمير هند
  کشمير يکي از مناطقي بود که هنگام استقلال هند و پاکستان، انگليسيها مقرر کردند مردمش که مسلمان بودند "بعدا" درباره  الحاقشان به هند يا پاکستان تصميم بگيرند. اين "بعدا" هيچ وقت نرسيد و هند حدود 70 درصد کشمير را اشغال کرد و 30 درصد باقيمانده  هم که ارتش هند نتوانست تصرفش کند، تحت حاکميت پاکستان  قرار گرفت. اکنون کشمير تحت سلطه هند يکي از ايالتهاي اين کشور محسوب ميشود و کشمير پاکستان به دو قسمت "کشمير آزاد"  و قسمتي که جزو پاکستان است اما مردمش مجلس محلي و حق راي ندارند تقسيم شده است.
  يک بار که جبهه متحد اسلامي در انتخاباتي در کشمير هند پيروز ميشود دولت هند از ترسش نتايج انتخابات را  برعکس اعلام ميکند و مبارزه سياسي به مبارزه مسلحانه تبديل مي شود.  درنتيجه خالي شدن پشت مجاهدان که ابتدا از طرف پاکستان حمايت ميشدند و  همين طور چند ده دستگي مبارزان مبارزه مسلحانه به جايي نرسيد و نهضت آزاديبخش کشمير بعد از کشته شدن حدود 200 هزار نفر بي نتيجه ماند.
  "قلبي حسين رضوي"  از فعالان فرهنگي مذهبي کشمير تحت سلطه هند است و از طرفداران پروپاقرص انقلاب و امام(ره). ايرانيهايي که امام را خيلي دوست داشته و دارند نام فرزندشان را روح الله ميگذارند؛ نام فرزند او در شناسنامهاش "سرباز روحالله" نوشته شده است.


  آقاي رضوي با انقلاب شروع کنيم و تأثيرات انقلاب اسلامي بر كشمير.
  صدور انقلاب اسلامي در دو جا مشهور است: يكي لبنان و ديگري كشمير. درباره اثرات انقلاب اسلامي ايران بر كشمير. کشمير، اولين جايي است كه شيعه و سني، بلااستثنا، انقلاب اسلامي را پذيرفته اند. روشنفكران و تحصيلكردههاي دانشگاهي هم انقلاب اسلامي و امام خميني را پذيرفتند. الآن هم قبول دارند. دكتر يوسفالعمر، يكي از رهبران اهلتسنن آنجا چنان طرفدار ايران و انقلاب بوده و هست كه شيعيان به اندازه ايشان نميتوانند عاقلانه و منطقي از انقلاب حمايت و دفاع كنند. در اين زمينه مركز اسناد انقلاب اسلامي، بيست جلسه پنجاه دقيقهاي خاطراتم را ضبط كرده كه تاكنون منتشر نشده است.  يکي از نتايج انقلاب اين است كه در پارلمان هند، نمايندهاي شيعه با تفكرات انقلاب اسلامي داريم. او نماينده مردم منطقه شيعهنشين كارگيل هستند. الآن هم در كابينه سكولار حكومت سرينگر، يك وزير حزباللهي درجه يك مقلد مقام معظم رهبري داريم.
  حكومت محلي و دولت هند نسبت به او حساس نيست؟
  حساس هستند اما نميتوانند كاري بكنند. کارگيل  تمامش انقلاب است.
  وضعيت فرهنگي و هنري كشمير چطور است؟ روزنامهها، نشريات، سينما، شبكههاي راديويي و تلويزيوني.
  آنجا قبلا سينما بود اما وقتي كه نهضتهاي آزادي بخش وارد عرصه مبارزه مسلحانه شدند، سينماها تعطيل شدند. الآن کمکم دوباره باز ميشوند. كارهاي دولت در عرصه فرهنگ، ديني نيست و ارتباطي هم با دين ندارد. با اين حال در كشمير مسلمانان اعم از شيعيان و اهل تسنن تشكيلات خاص خودشان را دارند و از لحاظ عقيدتي و فرهنگي كارهاي خوبي ميكنند.
  وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم چطور است؟
  بد نيست. نسبت به ديگر ايالتهاي هند وضعشان بهتر است. آنجا اجاره خانه رسم نيست. هر كسي براي خودش خانهاي دارد. فقيرترين فرد هم که باشد، چادر يا كلبهاي براي خودش دارد. کلا" مردمش از لحاظ مسكن و اقتصاد وضع بدي ندارند.
  مردمش بيشتر چهكاره اند؟
  بيشتر كشاورزند يا تاجر. منطقه ما صنعتي نيست. دولت هند صنايع بزرگ در آنجا تأسيس نكرده است.
  بيمارستان، مدرسه يا حوزه عليمهاي در کشمير هند هست که كشورهاي اسلامي ساخته باشندش؟
  بله! حوزههاي علميهاي كه براي شيعيان داريم تحت نظارت سازمان مدارس و حوزههاي علميه ايران است. در واديكشمير دو  حوزه علميه داريم. يكي حوزه علميه امام رضا(ع) كه مستقيماً ايران آن را ساخته و يكي ديگر هم از قديم بوده كه مرحوم آقا سيديوسف موسوي آن را تأسيس كرده است به نام «جامعه باب العلم». يك حوزه علميه هم در منطقه جامو و يكي ديگر در كارگيل داريم كه هر دو زير نظر ايرانند.
  در كشمير تلويزيونهای محلي وجود دارند؟
  هست  اما اوضاع برنامههاي تلويزيون آنجا خيلي خراب است.
  نيروهاي معتقد و مذهبي كشمير رسانه و تلويزيون ندارند؟
  نه! مگر اينكه برنامههايي را كه از پاكستان پخش ميشود پيگيري كنند. نيروهاي مذهبي نميتوانند و اجازه ندارند تلويزيون داشته باشند.
  برنامههاي تلويزيون ايران آنجا دريافت نميشود؟
  نه! مگر اينكه از ماهواره استفاده كنند. ماهواره آنجا آزاد است.
  اخباري كه آنجا درباره ايران انعكاس ميشود چطور است؟
  اخبار ايران نه در تلويزيون ميآيد و نه در روزنامهها. مگر اينكه يك حادثه بزرگي پيش بيايد.
  اخبار مثبت منعكس ميشود يا اخبار منفي؟
  انقلاب اسلامي به ضرر استعمارگران  است. اخباري را منتشر ميكنند كه عليه ايران يا براي مسلمانان آنجا مأيوسكننده باشد. اما در روزنامهها خبرها و تحليلهاي خوب هم ميآيد. پرتيراژترين روزنامه كشمير، سرينگر تايمز است كه اخبار و تحليلش خوب است.
  مردم كشمير چه تصويري از ايران در ذهنشان هست؟
  عاشقانه طرفدارش هستند. هم شيعه و هم سني. مگر اينكه اخيراً وهابيها با فعاليتهايي كه ميكنند،  تأثير منفي گذاشته باشند.
  امكان بازديد گروههاي دانشجويي، طلبه و روزنامهنگار، شاعر، مستندساز، هنرمند و نويسنده  از كشمير وجود دارد؟
  بله! اين فرصتها هست. اين فعاليتهايي كه گفتيد كار رايزنهاي فرهنگي است اما آن چنان كه بايد بشود، كاري نشده است. بايد آنجا نشريات داشته باشيد. از لحاظ گفتن و گزارشها، زياد گزارش ميدهند. آقاي محمدي مسئول اعزام مبلغ سازمان فرهنگ و ارتباطات كه چند وقت پيش مرا ديده بود ميگفت تو طرح بده! كارشناس منطقه را  آورد گفت با آقاي قلبيحسين صحبت كن، طرح بگير، به من بده، ما آن را عملي ميكنيم. گفتم من بيست و شش سال است كه دارم طرح ميدهم. گفتم سال پيش طرحي داديم كه آنجا دارالقرآن تأسيس كنيد. طلبهاي دار و ندارش را خرج اين دارالقرآن كرد، اما شما يك قران كمكش نكرديد. دائم به من زنگ ميزند كه اينها مرا كشتند! دهلي ميروم ميگويند ابلاغ نشده است، اعتبار نرسيده است. عمده مسائل ما، مسائل مالي است. از اين لحاظ اميدي هم ندارم. مشتي از خروار مشكلات را به شما گفتم. بيست و شش سال است كه داد زدهام. اين درد را ميگويم كه شما بياييد يك فكري بكنيد.
  مسئول وقت امور بينالملل مركز جهاني قم دوست من است. يک بار گفتم شما اصلاً صلاحيت نداريد. اغلب به فکر خوردن و نوشيدن و ساختمان سازي و اينجور کارها هستيد، رئيس در رئيس، معاونت در معاونت! گفتم قبلا" پنج شش نفر اين مركز را ميچرخاندند. الآن شدهايد 1500 نفر. 500 نفرتان هم رئيس هستيد. ساختمان مركز جهاني را ببينيد! اگر يك دهم هزينه و کمتر اين ساختمان را در كشمير سرمايهگذاري ميكرديد، خدا شاهد است که انقلابي برپا ميشد. برخي از مسئولان سازمان مدارس و حوزهها كه مرا ميبينند ميگويند تو قلبي! قلبي! ميگويم عوض گفتن اين حرفها ،كاري بكنيد! نميكنند.
  ايران در كشمير چه اشتباهات و نواقصي داشت؟
  ايران آمد سرمايهگذاريهايي در عرصه هاي فرهنگي و عمراني كرد. پولهايي را دست كساني داد كه دزد بودند. مقصر هم نيستند. ميگفتند جايگزين نداشتيم. زماني که دولت هند روستاهاي شيعهنشين را به خاطر پناه بردن مجاهدين ويران ميكرد، ايران براي بازسازي آن كمكهايي ميفرستاد. ايرانيها ميگفتند فلان مبلغ براي بازسازي آن منطقه داديم. خودم به آن روستاها رفتم، ديدم يك ريال هم دست مردم آن روستاها نرسيده است. واسطهها همه را خورده بودند.
  كدام يك از شخصيتهاي فرهنگي كشورمان در كشمير معروف هستند؟
  علامه طباطبايي، شهيد مطهري و دکتر شريعتي بين تحصيل كرده ها شناخته شده اند. ما حتي يك نفري به نام آقاي دكتر سيدصادق را داريم كه دو كتاب درباره شهيد مطهري نوشته است. امام(ره) و رهبر انقلاب را همه ميشناسند. الآن هم الگوي همه آنها شده است احمدينژاد. در كشمير بعد از امام(ره) و مقام معظم رهبري، سيدحسن نصرالله و احمدينژاد محبوب و مشهورند.
  تا بحال چه شخصيت هايي از ايران به كشمير آمدهاند؟
  از جمله شخصيتهايي كه به كشمير آمدند ميتوان استاد محمدتقي جعفري، آيت الله مهدويکني، موحديكرماني، گلزاده غفوري، دكتر احمدي ـ كه عضو شوراي انقلاب فرهنگي هستند ـ و آقاي فخرالدين حجازي را نام برد. خدا آقاي فخرالدين حجازي را رحمت كند. كار ما را خراب كرد!(با خنده) در آن بحبوحه انقلاب، به كشمير آمد و سخنراني انقلابياي كرد و گفت: جوانان كشمير! چرا نشستيد در خانه؟ مگر انقلاب با خانه نشستن به دست ميآيد؟  شهر شلوغ شد! از آن به بعد هيچ هيأت ايراني را راه ندادند. سفير ايران را هم احضار كردند. از ايران شكايت كردند. هند اصلاً واويلا شد. در سالهاي اخير از سازمان مدارس و حوزه هاي علميه و مجمع جهاني اهل بيت(ع)، آقايان نوراللهيان و اختري چند باري آمدند.
  مردم آنجا تشنه چه موضوعاتي هستند كه از ايران براي رفع آن اقدام شود؟
  مطالبي مانند سخنرانيهاي آقاي  رحيمپورازغدي، خصوصاً آن سخنرانياي كه ايشان درباره وحدت شيعه و سني در زاهدان داشت. اگر آن سخنراني با طلا نوشته ميشد، كم است. آنچه نياز است وحدت بين شيعه و سني است نه حمله مستقيم به وهابيها. با تكفير كردن آنها كار پيش نميرود.
  چه فيلمها يا سخنرانيهايي را براي ترجمه و دوبله شدن پيشنهاد ميكنيد؟
  اگر فيلم «روحالله» به زبان اردو دوبله شود، خيلي مؤثر است. سخنراني زاهدان آقاي رحيمپور هم مفيد است. بعضي چيزها را بايد زود و سريع ترجمه يا منتقل شود. نظرم دربارة سخنرانيهاي آقا هم همين است كه بعضي از سخنرانيها نبايد حتي 24 ساعت بعد ترجمه شود. با تيمي آمده بوديم تهران که سخنراني رهبر انقلاب در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي را ترجمه كنيم. كسي ما را تحويل نگرفت. وعده هايي داده بودند اما عمل نکردند.
  اگر قرار باشد پنج شخصيت ايراني به كشمير دعوت شوند شما چه كساني را پيشنهاد ميكنيد؟
  يكيشان به نظرم آقاي قرائتي است. كه بهروز صحبت ميكند. اگر ايشان بيايد از نظر عقيدتي خوب است. آقاي رحيمپور هم همين طور. به نظرم اين دو نفر در اولويت هستند. در ميان حوزويان به نظرم، آقاي هادوي تهراني بهتر باشد. در حج دو سال گذشته فرصت و موقعيتي پيش آمد كه با وزير ارشد كشمير ملاقات كرد. وزير ارشد رسماً از آقاي هادوي دعوت كرد  به كشمير بيايد.
  مشكلات فعلي كشمير چيست؟
  نخستين چيزي كه اين نهضتها را به نابودي كشاند، فقدان رهبري صالح است. اصل مشكل ما همين است. علتهاي ديگر سياست نابخردانه پاكستان و حكام آن، زرنگي و برنامهريزي دولت هند عليه نهضتهاي آزادي بخش  منطقه و تفرقه نيروهاي مسلمان كشميري را نام برد.
  اخيرا" وهابيها در منطقه خيلي فعال شدهاند، مدرسه دارند، مسجد دارند. پول زيادي هم خرج ميكنند. دولت هند هم جلويشان را نميگيرد. سياستش اين است كه اگر مسلمانها با هم درگير باشند، به نفع دولت هند است. اهل تسنن آنجا اكثراً حنفيمسلكند اما  عاشق اهلبيت! اما وهابيها با برنامههايي كه دارند از هر خانوادهاي يك بچه را ميگيرند و مبلغي را ماهانه به پدرشان شهريه ميدهند. آنها را به ديو بند ميفرستند و بعد مدتي، مبلغ وهابي از آنها ميسازند. اين خطر جدي براي كشميريهاست. مشكلي كه تا بهحال هيچ علاجي براي آن نشده است.
  حرف آخر؟
  متأسفانه بين مسلمان آنجا، هم شيعيان و هم اهل تسنن، تفرقه است. گروهگرايي زياد است. شخص پرستي زياد است. از اين لحاظ، اوائل انقلاب وقتي هيئتهايي از ايران ميآمدند، هيچ وقت سفارش نميكرديم كه فقط با يك گروه مرتبط باشند. وقتي استاد محمدتقي جعفري به آنجا آمدند، ايشان را پيش همه روحانيون با نفوذ شهر برديم. ايشان هم پذيرفت كه به همه سر بزند. ايشان ميگفت خدا شاهد است اگر كسي از اروپا قرار باشد با من ملاقات كند بايد از قبل هماهنگ كند. اما  اگر شما به من دستور بدهيد، براي اسلام پياده پيش اينها بروم، حاضرم.  واقعاً هم همينطور عمل كرد. تا چند مدت پيش، مقامات ايالتي كشمير اجازه نميدادند كه رايزن فرهنگي و مسئولان سفارت و يا نمايندگي صدا و سيما به آنجا بروند اما اخيراً با هزار مكافات قبول كردند. ايران ميخواست در كشمير خانه فرهنگ احداث كند اما آنها قبول نكردند. هند اين منطقه را از لحاظ سياسي حساس ميداند و پيشنهادهاي سفارت ايران  را قبول نميكند.

  دسته بندي هاي برگزيده
  آرشيو راه