پيشرفته
 
 
 
 
 
 


ياسر عسكري
ندارد
از اين نويسنده 7 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

خطر جدي است پارازيت روي موج ايرانراه 12
حاضر نبودند از ما استفاده کنند پارازيت روي موج ايرانراه 12
تانک مبارزه با فقر گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
ميكاريم، درو نميكنيم گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
آقاي هاشمي زندگي هوشي مين را که ديد تعجب کرد عدالت زمینیراه 11
مسجد شبانه‌روزی (2) آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
چه کنيم؟ رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان