پيشرفته
 
 
 
 
 
 


حامد با مروت نژاد
ندارد
از اين نويسنده 2 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

بحران مخاطب نداریم تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
بحران مخاطب نداریم فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان