پيشرفته
 
 
 
 
 
 


سعید زیباکلام
ندارد
از اين نويسنده 2 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

"حلقه نخبگان مدیریتی " یا " شبکه مفسد قدرت- ثروت" ؟ ده سال جلوتر از جامعهراه 4
نظریه‌پردازی یعنی این... نظارت شعاريراه 2
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان