پيشرفته
 
 
 
 
 
 


وحید عیدگاه طرقبه‌ای
ندارد
از اين نويسنده 2 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

کشف همزمان زبان و جهان قيصر به روايت قيصرراه 0
نقد و هویت هنر انقلاب جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان