پيشرفته
 
 
 
 
 
 


علي محمد مودب
ندارد
از اين نويسنده 11 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

از علي گرگي تا علي گوسفند! گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
میدان های خالی جهاد تاوان دموكراسي بيش از اندازهراه 8
خلاقيت وتعهد حقيقت برو گم شو!راه 9
ایران را کارگاه داستان نویسی کنیم! حقيقت برو گم شو!راه 9
آوردگاه آمــاتورها و حرفـــه‌ای ها! جدال جمهوری با زنگيان كافوريراه 13
ما شاه‌تان بودیم، چه کیفی می‌داد! آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
دو تذکر در باره کار فرهنگی رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
نوآوري مبتني بر سنت رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
سلمان هراتی و مسئله «ادامه» انقلاب ناگفتهراه 14
یادداشت ماه/ شعر جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
در جاده‌های تف‌زده پای درنگ سوخت جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان