پيشرفته
 
 
 
 
 
 


وحید جلیلی
ندارد
از اين نويسنده 39 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

جدال جمهوری با زنگیان کافوری جدال جمهوری با زنگيان كافوريراه 13
عدالت نامتوازن و فساد رسانه اي پارازيت روي موج ايرانراه 12
سفر دشت غریبی است نفس تازه کنیم گفتگو با یک متهم به تشویش اذهان عمومی راه 10
«حقیقت برو گم شو»! حقيقت برو گم شو!راه 9
بعدالتحرير جدال جمهوری با زنگيان كافوريراه 13
جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و آنفولانزاي انفعال پارازيت روي موج ايرانراه 12
غزه در محاصره، جهان در اشغال عزه در محاصره، جهان در اشغالراه 7
شعر و بازجویی عزه در محاصره، جهان در اشغالراه 7
بعدالتحریر عزه در محاصره، جهان در اشغالراه 7
مهندسی فرهنگی یا دیکتاتوری دکوراتور ها؟ مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
عبور از «جنگ یک وجبی» یا شهدا برای چه آینده‌ای جنگیدند؟ شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
بعدالتحریر شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
ستادهای چاق، صف‌های خسته و پادشاهان سخت نظارت شعاريراه 2
بعدالتحریر نظارت شعاريراه 2
انقلاب فرهنگی منهای فرهنگ انقلابی! بشارت پيروزيراه 1
آرمان گریزی یا معناگرایی بشارت پيروزيراه 1
کلیشه شکنی کلیشه ای آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
غربال يا آهن ربا جامعه شناسي يک دروغراه 17
بعدالتحریر بشارت پيروزيراه 1
بعدالتحریر تاوان دموكراسي بيش از اندازهراه 8
رصد برای حرکت بازيابي آرايش تهاجميراه 23
تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟ تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
بعدالتحریر تولید فرهنگی یا تجارت فرنگی؟راه 26
جمهوریت دینی و فرصت انتخابات گند زدايي از نمکستانراه 25
فیل و فانوس ! گند زدايي از نمکستانراه 25
بعد التحرير رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
بعدالتحرير مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
بعدالتحرير حقيقت برو گم شو!راه 9
جمهوریت در برابر اشرافیت فیلم شناخت سه دوره جشنواره مردمی فیلم عمارراه 28
جنگی كه بود، جنگی كه هست جنگی که بود جنگی که هستراه 11
جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی انقلاب ناگفتهراه 14
بعد التحریر انقلاب ناگفتهراه 14
جشنواره شاه سلطان حسینی جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
بعدالتحرير جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
فردای انتخابات فردای انتخابات...راه 17
بعدالتحرير فردای انتخابات...راه 17
علم یا عمل؟ قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
قرایت دینی از عدالت یا قرایت عادلانه از دین قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
بعدالتحریر قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان