پيشرفته
 
 
 
 
 
 


علی محمد مؤدب
ندارد
از اين نويسنده 8 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

صفارزاده شاعر پیشروی شیعه مهندسي فرهنگي يا ديکتاتوري دکوراتورهاراه 6
بلوتوث، سنگینی حضور رسانه‌ای سبک شهدا براي چه آينده اي جنگيده اندراه 5
حضور خسته اشیاء نظارت شعاريراه 2
دهاتی‌ها: مخلفات آثار هنری! نظارت شعاريراه 2
حرفهای دکتر منصور یاوری برای ما و رسانه ملی بشارت پيروزيراه 1
به روز شدن به جای آگاهی بشارت پيروزيراه 1
بودجه‌های فرهنگی و خزانه‌داران بوروکرات تاوان دموكراسي بيش از اندازهراه 8
انقلاب در هستی شناسی، شعر قيصر به روايت قيصرراه 0
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان