پيشرفته
 
 
 
 
 
 


ع.ف آشتیانی
ندارد
از اين نويسنده 18 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

دانشمندان مسلمان کجا هستند؟ بشارت پيروزيراه 1
تغییر باید کرد بشارت پيروزيراه 1
برای شنیدن صدای فقر بشارت پيروزيراه 1
فرار هالیوودی از ایران تعهد هنرمند وآرمان مسکوتراه 12
گنجینه سرشار استعاره انقلاب ناگفتهراه 14
شبكه جاه‌طلب یك سازمان تروریستی انقلاب ناگفتهراه 14
ضرباهنگ آفرینش خدا در صدای بی‌ساز انقلاب ناگفتهراه 14
جهانی شدن و تنوع فرهنگی جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
این كارگردان آشوبگر جشنواره شاه سلطان حسینی راه 15
یك عروسك و یك قرص نان لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
به جهاد آموزشی نیازمندیم لطیفه غیبی و کالبدهای عاریهراه 16
امت خفته فردای انتخابات...راه 17
جنگ جهانی دوم پس از شصت سال فردای انتخابات...راه 17
هنرمندان و سیاستمداران فردای انتخابات...راه 17
پول ، پول و پول فردای انتخابات...راه 17
در جست و جوی امید قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
دامنه خطر آمریکا برای ایران اسلامی قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
مردم دنیا باید بترسند! قرائت دینی از عدالت یا قرائت عادلانه از دین؟راه 18
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان