پيشرفته
 
 
 
 
 
 


حجت السلام جهانشاهي
ندارد
از اين نويسنده 7 مطلب در دسترس است

اطلاعات نويسنده
نام
پست الکترونيک

زندان براي عدالت‌خواهان خيلي خاصيت دارد... جدال جمهوری با زنگيان كافوريراه 13
ریشه بی عدالتی کوتاهی «خواص» است نظارت شعاريراه 2
کوچک‌های بزرگ نظارت شعاريراه 2
با فساد کنار آمده‌ايم... آرزوي حکومت بي دردسرراه 14
سنگ‌های بسته سگ‌های باز آقازاده گان صدر اسلامراه 15-16
دوگانه بی عرضگی و پدرسوختگی جامعه شناسي يک دروغراه 17
سنگر انفرادی‌ زندان رستاخیز عزت لگد مال شدهراه 20-21
دسته بندي هاي برگزيده
نويسندگان